top of page
Search

Značaj evropskega populizma

Naslednji v vrsti esejev je ta, ki ga je napisala študentka programa Medkulturni menedžment (FUDŠ) Helena Dakič Prelc. Do celotnega teksta lahko dostopate s preprostim klikom na povezavo (spodaj).


Vsebinsko si na začetku eseja najprej zastavim vprašanje, kaj sploh populizem je? Poiščem ter predstavim terminološke razlage, značilnosti, ki populizem opredeljujejo, elemente kako ga prepoznati in podam značilnosti evropskega populizma. Odgovorim na vprašanje prisotnosti populističnih političnih strank in gibanj, jih navedem, opredelim njihovo ideologijo, načine njihove promocije. Podampregled evropskih političnih voditeljev, tistih manj ali bolj znanih »karizmatikov«, ki jih glede na strokovno in znanstveno literaturo lahko uvrstimo med populistične voditelje. Odgovarjam na vprašanje, ali gre za pojav vezan le na določeno državo ali na posamezne države. Poraja se mi tudi vprašanje ali se politični vodja - populist »rodi« ali pa »nastane« se razvije ter politično stranko ali gibanje izrabi za dosego svojih ciljev? Ali gre le za premišljeno strategija stranke oz. političnega gibanja, ki za dosego svojih ciljev izbere populistično strategijo in kot nosilca karizmatičnega vodjo. Preko dveh intervjujev podam mnenje o značilnosti populizma v Evropi s strani dveh strokovnjakov, politološkega in vojaškega. V zaključku pa opišem svoje videnje vplivapopulizma na prihodnost Evrope in EU.


Helena v svojem eseju omenja tudi bivšega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in njegov znameniti govor, ki zajame bistvo populizma.Helena Dakič Prelc_Značilnosti populizma
.pdf
Download PDF • 777KBComments


bottom of page